aboutדגן שקלובסקי , יליד קיבוץ מרחביה, שבעמק יזרעאל, מאז 4.11.1965 .
לאחר השירות הסדיר בצה"ל, למד במכינה בטכניון והתקבל ללימודים במדעי המחשב.
מספר שבועות בודדים בפקולטה למחשבים , בתחילת שנת 1992 , הספיקו בכדי להבשיל
את ההחלטה המהותית ביותר בחייו.

ההחלטה הייתה למלא את הנשמה במקום את הכיס בהמשך החיים.
חודשיים לאחר לקיחת ההחלטה והפסקת הלימודים בטכניון, בתאריך 21.6.1992 התחיל
דגן לפסל באבני-בזלת גדולות, שאיתר לשם-כך באזור מרחביה ובשדות העמק.
כבר במהלך הפסל הראשון , הגולגולת, מצא דגן את הפסל מרדכי כפרי מנהלל, דרך אחד
מפסליו, ובהמשך לכך כפרי היה מוכן לקבל את דגן כתלמידו, ולעזור כפי יכולתו.
הקשר שנוצר היה מיוחד ומפרה ועזר רבות להתפתחות הפיסול של דגן, מאז 1993 ועד היום.

כיום, גן-הפסלים של דגן, הנקרא "בזלטון", נמצא בכניסה לעין-כרמל בחוף הכרמל.
הגן מכיל 30 פסלים גדולים מבזלת ועוד אבנים רבות שמחכות בסבלנות בשטח הגן.
הפסלים הקיימים, נוצרו במשך חודשים אחדים כל-אחד וחלקם אף בשנים (לפסל אחד).
יצירת הפסלים כבר נמשכת 23 שנים ועוד הבריאות נטויה.
מזה 18 שנים, מתפרנס דגן מעבודות הנצחה באבן הכוללות ביצוע של אתרי הנצחה
ואנדרטות מאבן, בעיקר בזלת, וגם מעיצוב וביצוע של מצבות אומנותיות מכל סוגי האבן.

בהמשך הדרך, מקווה דגן להגיע לאתר קבע לפסליו, בו יוכל להמשיך וליצור באין מפריע
עד שייגמרו הכוחות לכך.